Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 1083: Dương Quá , Mạc Sầu

Mà phân chia đẳng cấp nhiệm vụ trong Thiên Địa các cũng vô cùng rõ ràng. Mỗi một nhiệm vụ bên trong Thiên Địa các sẽ đoán ra được cần bao nhiêu thực lực mới có thể làm được. Do đó sẽ chia thành nhiệm vụ bấy nhiêu đẳng cấp. Ví dụ như, một nhiệm vụ cần tu vi Vũ Suất cửu trọng mới có thể hoàn thành thì đó chính là nhiệm vụ Hoàng cấp cửu phẩm. Mà nhiệm vụ cần Vũ Vương nhất trọng có thể hoàn thành thì chính là nhiệm vụ Huyền cấp nhất phẩm.

Mà trong đó, nếu như Vũ Suất nhất trọng hoàn thành nhiệm vụ Hoàng cấp tam phẩm thì sẽ là trưởng lão Hoàng cấp tam phẩm. Thiên Địa các chỉ nhìn thực lực, cũng không nhìn cấp bậc tu vi. Cấp bậc tu vi chỉ là một loại hình thức tham chiếu mà thôi. Trong Thiên Địa các này đẳng cấp càng cao, chỗ tốt đạt được càng lớn.

– Ta cần tìm hiểu một chút tin tức, không biết hiện tại ta có quyền hạn tìm hiểu tin tức hay không?

Lục Thiếu Du không vội vã nhận nhiệm vụ mà hỏi nữ tử áo tím.

– Dương Quá trưởng lão còn chưa phải là trưởng lão chính thức của Thiên Địa các, cho nên tin tức hiện tại có thể dùng kim tệ để mua. Một ít tin tức bí mật thì chỉ có dùng vũ kỹ, đan dược, cùng bảo vật khác để đổi lấy. Còn có một chút tin tức chỉ có người Thiên Địa các biết rõ, cũng không bán ra ngoài.

Nữ tử áo tím nói.

– Nếu như ta muốn biết về tin tức của Huyền Thiên bí cảnh thì sao?

Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói.

Nữ tử áo tìm nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc rồi lập tức nói:

– Tin tức Huyền Thiên bí cảnh không bán ra ngoài. Chỉ có thể bán ra cho những trưởng lão trong Thiên Địa các. Đối với trưởng lão dưới Hoàng cấp ngũ phẩm, giá bán là một bộ vũ kỹ Địa cấp sơ giai. Hoặc là ngươi có thể dùng bảo vật khác đổi lấy. Đối với trưởng lão Hoàng cấp lục phẩm trở lên thì là một bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai là có thể đổi được. Nếu như là trưởng lão Hoàng cấp cửu phẩm thì có thể dùng một bộ vũ kỹ Huyền cấp trung giai để đổi. Mà nếu là trưởng lão Huyền cấp thì chỉ cần một bộ vũ kỹ Huyền cấp sơ giai là có thể đổi được.

Nữ tử áo tím nói.

– Không bán ra ngoài, còn phải đổi sao?

Lục Thiếu Du cũng thật không ngờ tới chuyện này. Khó trách có không ít người gia nhập Thiên Địa các. Có lẽ không ít người đều không còn lựa chọn nào khác. Nếu như muốn biết một ít tin tức bí mật thì cũng chỉ có thể trở thành người của Thiên Địa các thì mới thu được.

Trưởng lão Hoàng cấp cửu phẩm thì có thể dùng vũ kỹ Huyền cấp trung giai đổi lấy. Xuống nữa thì phải dùng vũ kỹ Huyền cấp cao giai cùng với vũ kỹ Địa cấp sơ giai. Loại vũ kỹ này trên người hắn cũng không có dư.

– Ta tiếp nhận một nhiệm vụ Hoàng cấp cửu phẩm.

Sau khi do dự một chút, Lục Thiếu Du cắn răng quyết định. Bản thân hắn chỉ cần tiếp nhận một nhiệm vụ Hoàng cấp cửu phẩm là được rồi. Sau khi hoàn thành bản thân sẽ là trưởng lão Hoàng cấp cửu phẩm. Đến lúc đó có thể thu được tin tức về Huyền Thiên bí cảnh. Nếu không hoàn thành thì thảm rồi.

Đối với Huyền Thiên bí cảnh, lúc này Lục Thiếu Du càng cảm thấy bất phàm. Bằng không Thiên Địa các này cũng không đem tin tức ra ngoài bán.

– Nhiệm vụ Hoàng cấp cửu phẩm sao?

Nữ tử áo tím liếc qua Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút nghi hoặc. Nhiệm vụ Hoàng cấp cửu phẩm, nhiệm vụ này chỉ có Vũ Suất cửu trọng mới dám nhận.

– Nơi này vừa vặn có một nhiệm vụ thích hợp với ngươi. Nhiệm vụ Hoàng cấp cửu phẩm. Ngày mai trong thành sẽ có một hồi đấu giá hội của Vạn Tượng thương hội. Trong đấu giá hội này có đấu giá một kiện Vũ linh khí Hoàng cấp. Chỉ cần ngươi hộ tống người đấu giá được kiện Vũ linh khí Hoàng cấp kia tới thành Vạn Hạp là được. Đến lúc đó coi như nhiệm vụ hoàn thành. Thù lao của ngươi chính là một bộ vũ kỹ Huyền cấp trung giai.

Nữ tử áo tím nói với Lục Thiếu Du:

– Nhiệm vụ này ngay bây giờ ngươi có thể cự tuyệt. Thế nhưng một khi tiếp nhận nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Vạn nhất nếu như thất bại thì phải bồi thường gấp mười lần thu lao. Nếu không bồi thường được thì phải dùng mạng bồi lại.

– Ta nhận.

Lục Thiếu Du gật đầu nói. Nếu như đã gia nhập Thiên Địa các thì cũng phải biết quy củ của Thiên Địa các. Mà thù lao này, một bộ vũ kỹ Huyền cấp trung giai cũng có giá trị cực cao. Đối với tán tu mà nói. Cho dù là Vũ Suất cửu trọng cũng tuyệt đối là thù lao xa xỉ. Lúc trước Thanh Hỏa lão quỷ cùng với Lộc Sơn lão nhân có tu vi Vũ Suất bát trọng nhìn thấy vũ kỹ Huyền cấp sơ giai trên trấn Hoa Môn cũng phải đỏ mắt.

Bất quá lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cười khổ. Nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ thì thù lao cũng chỉ đủ để mua tin tức của Huyền Thiên bí cảnh mà thôi. Tính đi tính lại, vẫn là Thiên Địa các này có lợi.

– Vậy được rồi. Từ giờ trở đi, cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi tùy thời có khả năng bị người của Thiên Địa các giám sát hoàn thành. Nếu nhiệm vụ có gì thay đổi tự nhiên sẽ có ngươi thông tri cho ngươi. Sau khi Dương Quá đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chính thức là trưởng lão Hoàng cấp cửu phẩm của Thiên Địa các.

Nữ tử áo tím nói xong lập tức quay về phía Bạch Linh, thanh âm có chút tôn kính nói:

– Mạc Sầu trưởng lão. Người có thể lựa chọn nhiệm vụ. Nếu không lựa chọn nhiệm vụ mà nói thì người cũng không tính là trưởng lão Huyền cấp nhất phẩm. Mà chỉ có quyền hạn của trưởng lão Hoàng cấp nhất phẩm mà thôi.

– Ta hiểu rỗi. Trước tiên ta không có ý định nhận nhiệm vụ.

Bạch Linh nói nhỏ.

Ánh mắt Lục Thiếu Du ngạc nhiên. Thực lực mạnh mẽ đãi ngộ quả thực không giống bình thường. Bằng vào thân phận yêu thú thất giai của Bạch Linh không ngờ không cần nhận nhiệm vụ cũng có thể trở thành trưởng lão của Địa các. Chỉ là đãi ngộ kém với tu vi một cấp mà thôi. Đáng tiếc chỉ là Hoàng cấp nhất phẩm. Bằng không thì có thể dùng thân phận của Bạch Linh biết được tin tức Huyền Thiên bí Cảnh kia.

– Đây là ba khỏa đan dược lục phẩm sơ giai Dưỡng Khí đan. Xin Mạc Sầu trưởng lão nhận lấy, hiện tại người chính là trưởng lão Hoàng cấp nhất phẩm của Địa các.

Nữ tử áo tím nhanh chóng xuất ra ba khỏa đan dược tràn ngập năng lượng giao cho Bạch Linh.

Bạch Linh cũng không khách khí, lập tức thu vào trong tay. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng phiền muộn. Bản thân hắn ngay cả đãi ngộ này cũng không có. Trong nội tâm Lục Thiếu Du lúc này đối với Thiên Địa các càng thêm hiếu kỳ. Thiên Địa các này đúng là tài đại khí thô a. Ba khỏa đan dược lục phẩm, giá trị cũng không nhỏ. Mà trưởng lão Địa các tuyệt đối có rất nhiều. Cho dù tất cả đều là trưởng lão Hoàng cấp thì chỉ sợ ngay cả sơn môn bình thường cũng không dám xuất ra nhiều đan dược lục phẩm như vậy. Khó trách Đông lão từng nói, Thiên Địa các này là thế lực giàu có nhất.

Hai người lập tức rời khỏi đình viện. Mắt thấy hai người rơi đi, ánh mắt nữ tử áo tím lập tức biến đổi, lẩm bẩm nói:

– Tin tức Huyền Thiên bí cảnh, Nhất tông Nhất giáo Nhất trang Nhất môn, Tam tông Tứ môn, Tứ các Tứ đảo mới có thể biết rõ. Hai người này làm sao biết được. Yêu thú thất giai cùng với Linh Suất ở cùng một chỗ, quả thực hiếm gặp.