Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 3314 Thế giới hỗn độn

Từ tin tức trong đao mang màu vàng Lục Thiếu Du mới biết được, thứ mà hắn đang luyện hóa là thế giới chi nguyên, thế giới chi nguyên của một thế giới hỗn độn.

Thế giới chi nguyên chính là vật quan trọng nhất của thế giới hỗn độn, tương đương với hồn anh của Vũ giả và Linh giả, sau khi luyện hóa thế giới chi nguyên này sau, cả phương thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay, chính thức có thể ngao du đại lục.

Hiện tại Lục Thiếu Du mới biết được, hắn luyện hóa thế giới chi nguyên, chín bản Vô Tự Thiên Thư này chính là thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên do vô số năng lượng ngưng tụ, ẩn chứa tất cả áo nghĩa, huyền diệu của thiên địa, vũ trụ, là chín áo nghĩa cổ đại.

Chín áo nghĩa cổ đại, khi Lục Thiếu Du luyện hóa chín bí văn do chín bản Vô Tự Thiên Thư Linh, Tiêu, Thống, Hiệp, Giải, Tâm, Liệt, Tề, Thiện biến thành thì hắn đã biết được.

Trên chín đạo bí văn do chín bản Vô Tự Thiên Thư Linh, Tiêu, Thống, Hiệp, Giải, Tâm, Liệt, Tề, Thiện biến thành ẩn chứa chín đại áo nghĩ cổ đại, trong bí văn chữ Linh của Vô Tự Thiên Thư ẩn chứa áo nghĩa bất động và chủ động, trong bí văn chữ Tiêu của Vô Tự Thiên Thư lại ẩn chứa áo nghĩa tốc độ năng lượng.

Trong bản Vô Tự Thiên Thư chữ Tiêu ẩn chứa áo nghĩa cộng minh với thiên địa, áo nghĩa chiến đấu, dũng mãnh quả cảm. Trong bản Vô Tự Thiên Thư chữ hiệp ẩn chứa áo nghĩa phục nguyên, chi phối, khống chế vạn vật. Bên trong bản Vô Tự Thiên Thư chữ Giải là ẩn chứa áo nghĩa cảm ứng vạn vật, nhìn rõ vạn vật.

Trong bản Vô Tự Thiên Thư chữ liệt ẩn chứa áo nghĩa lực lượng thời không. Trong Vô Tự Thiên THư chữ Tề ẩn chứa áo nghĩa bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa phong. Cuối cùng trong bản Vô Tự Thiên Thư chữ Tiền ẩn chứa áo nghĩa siêu việt vạn vật, tâm thiện, vạn hóa minh hợp.

Chín bản Vô Tự Thiên Thư, chín đại áo nghĩa cổ đại, đương nhiên trong thế giới chi nguyên còn có vô số áo nghĩa khác, chỉ là chín đại áo nghĩa này lại là chủ yếu. Chí chữ to Linh, Tiêu, Thống, Hiệp, Giải, Tâm, Liệt, Tề, Thiện bằng bí văn đại biểu cho chín đại áo nghĩa cổ đại cùng với tất cả áo nghĩa trong thế giới chi nguyên. Giờ phút này giống như tất cả đang đánh một đạo lạc ấn vào trong cơ thể Lục Thiếu Du vậy.

Đối với chín đại áo nghĩa cổ đại này, trước đó đã thấm sâu vào trong người Lục Thiếu Du, hắn đã thấu hiểu rất rõ, lúc trước ở trong mấy bản Vô Tự Thiên Thư kia đều có một không gian kỳ diệu, đều có tác dụng cực lớn với lĩnh ngộ. Lục Thiếu Du nhớ rõ không gian trong bản Vô Tự Thiên Thư chữ Thiền có thể làm tăng không ít linh hòn lực, mà bên trong đó ẩn chứa áo nghĩa siêu việt vạn vật, vạn hóa minh hợp.

Mà không gian mà bản Vô Tự Thiên Thư chữ Tề mang hắn vào có bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. Bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong kia có thể hòa tan vào làm một thể với năng lượng thuộc tính trong cơ thể hắn. Có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, mà đây là bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong đầu tiên trong thiên địa.

Không gian do bản Vô Tự Thiên Thư chữ Linh dẫn vào lại có chỗ tốt cực lớn với tâm cnarh, khiến cho tâm cảnh hắn càng ngày càng vững vàng, đồng thời có thể làm cho ý thức hắn tăng cường. Nói ngắn gọn một chút là có thể tăng cường tâm cảnh, hiện tại Lục Thiếu Du cũng biết rõ bên trong nó ẩn chứa áo nghĩa bất động hoặc chủ động.

Thứ dễ hiểu nhất mà Lục Thiếu Du cũng dung hợp nhanh nhất chính là bản Vô Tự Thiên Thư chữ Liệt, không gian bên trong bản Vô Tự Thiên Thư chữ liệt này ẩn chức lực lượng thời không và lực lượng không gina. Lúc trước chính ở trong này Lục Thiếu Du đã lĩnh ngộ ra được lực lượng thời không, đó chính là áo nghĩa lực lượng thời không. Tóm lại bên trong thế giới chi nguyên này có vô số áo nghĩa, trong đó có chín áo nghĩa cổ đại, đều huyền ảo, phức tạp vô cùng.

Giờ phút này trong đầu Lục Thiếu Du, dưới kim quang màu vàng kia, chín chữ Linh, Tiêu, Thống, Hiệp, Giải, Tâm, Liệt, Tề, Thiền to lớn nhanh chóng xoay tròn. Khi kim quang tiêu tán trong tiểu hồn anh thì chín chữ to bằng bí văn ngày cũng giống như lạc ấn, rung động một hồi rồi trực tiếp tiến vào trong tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du.

Từng chữ to bằng bí văn rơi vào trong tiểu hồn anh, tiểu hồn anh run lên, trong lúc vô hình dường như tương liên với không gian chung quanh, kết nối với một mảnh hư không mênh mông. Mỗi một chữ to bằng bí văn đánh vào trong tiểu hồn nah, tâm thần kết nối với hư không càng ngày càng bao la, mênh mông.

Sưu.

Khi chữ Thiền to bằng bí văn rơi vào trong tiểu hồn anh, trên tiểu hồn anh lập tức có quang mang lan tràn, khí tức lê thương cổ xưa từ trong tiểu hồn anh lan tràn ra.

Cùng một thời gian, trên tiểu hồn anh Lục Thiếu Du truyền ra một cỗ năng lượng khủng bố ngập trời, khiến cho người ta có cảm giác sinh cơ vô hạn, giống như đột nhiên có sinh mạng vậy, giống như được gột rửa, mỗi một lần năng lượng chấn động đều giống như trái tim đang nhảy nhót.

Ầm ầm.

Cũng vào giờ phút này, trên đại lục Linh Vũ vốn là đang đầu mùa hè, bầu trời vạn dặm không có mấy, ánh nắng chói chang, trong giây lát cả thiên địa bỗng nhiên ảm đạm.

Trên trời xanh, mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện, ngôi sao di chuyển tựa như có ngôi sao muốn rớt xuống mặt đất vậy.

Trên đại lục Linh Vũ, chỉ một thoáng cả hải vực cuồn cuộn, sóng biển bỗng nhiên dâng cao, cuồng phong rít gào.

Sưu Sưu.

Tất cả cường giả trên đại lục lập tức xuất hiện, lăng không mà đứng, một cỗ khí tức khrung bố đang từ trong hư không, mặt đất không ngừng tràn ra. Lúc này tất cả sinh linh trong thiên địa đều cảm thấy tim đập nhanh, tim đập rộn lên, có người lại cảm giác tim ngừng đập, chân khí, linh lực trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối.

Thiên địa lờ mờ, mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện, từng ngôi sao như rơi xuống, giờ phút này vô số sinh linh ở khắp nơi trên đại lục Linh Vũ đều nhìn thấy một màn này, tất cả đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi.

Ầm ầm.

Mặt đất nổ vang, trên không trung vang lên tiếng sấm hung hãn, trong mặt đất dường như có thứ gì tỉnh lại, tiếng ầm vang từ trong lòng đất không ngừng vang vọng, giống như có thiên quân vạn mã đang chạy, muốn từ trong lòng đất lao nhanh ra vậy.

Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, tiếng sấm vang vọng, dị tượng xuất hiện trong thiên địa.

Trong Tổ Yêu Lâm ở phía nam, Linh Hoàng nhai ở phía Bắc vạn thú rít gào, bắt đầu phủ phục trên mặt đất. Dã thú, yêu thú, linh thú đều không có ngoại lệ nào. Coi như là trong Thanh Long Hoàng tộc, Chu Tước Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc, Bạch Hổ HOàng tộc cũng không có một chút phản kháng nào, thân thể không nằm trong sự khống chế mà lập tức hóa thành bản thể khổng lồ phủ phục trên mặt đất.

Cổ Vực, đại lục Linh Vũ, Đông Hải, mặt đất nổ vang, sơn mạch rung động, tiếng sấm vang vọng không ngừng trong không trung. Cả hải vực cuồn cuộn, sóng biển không ngừng lan tràn ra chung quanh.