Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 3382 Bát gia nhị minh 1

Trong thiên địa to lớn, tất cả đại thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thế giới, kỳ thật đều do rất nhiều tiểu thế giới tạo thành,

Một tiểu thế giới chính là Vạn Cổ Thế Giới, một ngàn tiểu thế giới như vậy gọi chung là tiểu thiên thế giới.

Đại thế giới, trong ngàn thế giới, tiểu thế giới, lại phân chia thế nào? Phân biệt chúng ra sao?

Những vấn đề này vẫn phức tạp Lục Thiếu Du, mà cho tới hôm nay, Lục Thiếu Du từ Thải Hồng điện biết được đáp án, hắn cũng giải được nghi hoặc.

Đồn đãi thiên địa hỗn độn, vũ trụ chưa mở ra, khi đó thiên địa hỗn độn vẫn còn là một khối, thời gian không có, không gian mờ mịt.

Trong thời gian thật lâu, cũng không biết là bao lâu, hỗn độn khai mở, vũ trụ sinh, lúc này mới có nhật nguyệt tinh thần, trên đời cũng có thổ thủy hỏa phong các năng lượng thuộc tính.

Mà hỗn độn sơ khai, vũ trụ tạo ra, thời gian trôi qua rất lâu, thiên địa xuất hiện rất nhiều thế giới, tục truyền vừa mới bắt đầu tổng cộng là ba ngàn thế giới, ba ngàn thế giới đều phụ thuộc vào vũ trụ, những thế giới này đều diễn sinh, cuối cùng ba ngàn thế giới thai nghén ra sinh mệnh, thai nghén ra các chủng tộc.

Theo thời gian dần qua, trong ba ngàn thế giới này xuất hiện một ít sinh linh bất phàm.

Trong ba ngàn đại thế giới này có sinh linh bất phàm nhận được đại cơ duyên, dung hợp thế giới chi nguyên, khống chế ba ngàn thế giới, ba ngàn thế giới này cũng trở thành thánh địa tối cao trong lòng mọi người, là thế giới hỗn độn cao không thể chạm tới.

Sau đó ba ngàn thế giới này lại mở rộng ra một ngàn thế giới, mỗi một thế giới hỗn độn đều mở rộng ra hơn một ngàn thế giới, hơn một ngàn thế giới này đều dùng thế giới hỗn độn làm trung tâm, nhưng chúng lại cực kỳ khổng lồ.

Mỗi một thế giới hỗn độn đều mở rộng ra một ngàn thế giới, ba ngàn thế giới hỗn độn tổng cộng mở rộng ra ba trăm vạn tiểu thế giới, ba trăm vạn tiểu thế giới lại vây quanh thế giới hộn độn sinh ra mình.

Một phương thế giới hỗn độn chẳng khác nhau trung ương đại thế giới, chẳng khác gì hạch tâm, bởi vì tất cả thế giới sinh ra đều vây quanh thế giới hỗn độn, đây là vĩnh hằng bất biến.

Mà thế giới hỗn độn sai khi sinh ra một ngàn thế giới của mình, một ngàn thế giới này lại diễn sinh một ngàn tiểu thế giới, đây là thế giới biến hóa thứ hai, từ một thế giới hỗn độn diễn sinh ra một ngàn thế giới, đây là biến hóa thứ nhất.

Mà một ngàn thế giới được diễn sinh ra một ngàn tiểu thiên thế giới của mình, đây là biến hóa thứ hai.

Tiểu thiên thế giới thứ hai lại diễn sinh ra lần nữa, lần này diễn sinh ra một ngàn tiểu thế giới.

Nghiêm chỉnh mà nói, ba ngàn thế giới hỗn độn là ba ngàn trung tâm, bởi vì tất cả thế giới diễn sinh sau đó đều vây quanh chúng, hoàn toàn là một thể với thế giới hỗn độn.

Mà mỗi một thế giới hỗn độn diễn sinh mà ra một thế giới, tổng cộng ba trăm vạn thế giới.

Mà thân là trung thiên thế giới, từ thế giới hỗn độn trực tiếp diễn sinh ra một ngàn tiểu thế giới của mình, tổng cộng ba trăm vạn tiểu thế giới, ở rất gần thế giới hỗn độn, cho nên năng lượng thiên địa cũng dày đặc hơn, cường giả sinh ra cấp độ cũng cao hơn, nhân số cũng nhiều hơn, tài liệu tu luyện cũng phong phú hơn.

Quy nạp, trong thiên địa mênh mông, trong ba ngàn đại thế giới, năng lượng thiên địa lấy thế giới hỗn độn nồng đậm nhất, thế giới hỗn độn chính là thành địa của tất cả, có thể tiến vào thế giới hỗn độn tu luyện, đây là cơ duyên và là mộng tưởng của tất cả mọi người.

Một phương đại thế giới dùng thế giới hỗn độn làm chủ, thế giới hỗn độn là thánh địa, năng lượng thiên địa tràn đầy nhất, tiếp theo là trung tâm trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới, cuối cùng mới là tiểu thế giới.

Vạn Cổ Thế Giới chính là tiểu thế giới cuối cùng, còn không phải trung tâm tiểu thế giới.

Từ trong ngọc giản Thải Hồng điện biết được nhiều tin tức, Lục Thiếu Du còn ngoài ý muốn biết được, sơn môn Thiên Thủy Môn nằm trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, kỳ thật nếu tính toán ra, trong tất cả đại thế giới cũng chỉ là sơn môn nhị lưu cấp thấp, trong ba ngàn đại thế giới chỉ được xem là thế lực tam lưu.

Nhưng sơn môn như Thiên Thủy Môn còn mạnh hơn đại lục Linh Vũ rất nhiều, chỉ sợ một trăm đại lục Linh Vũ cũng không đủ Thiên Thủy Môn càn quét.

Nghe nói sơn môn Thiên Thủy Môn nằm ở trung tâm Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, năng lượng thiên địa nơi đó còn nồng đậm hơn tiểu thiên thế giới quá nhiều.

Làm nội tâm Lục Thiếu Du chấn động nhất là, Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới có vài thế lực nhất lưu, mấy thế lực này Lục Thiếu Du lúc trước nhớ rõ nghe Ma Linh Yêu Nữ từng đề cập tới, tổng cộng là tám đại gia tộc và hai đại liên minh, mười thế lực này có thực lực vô cùng cường hãn trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới.

Không hề nghi ngờ, đại bản doanh mười cổ thế lực này nghe nói nằm ở trung tâm Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, ở trong thế giới hỗn độn, cũng là thánh địa trong lòng tất cả tu luyện giả, tất cả tu luyện giả đều hướng tới và lấy làm vẻ vang nếu được tới thế giới hỗn độn.

Có thể tiến vào thế giới hỗn độn, đó là biểu tượng thân phận và địa vị, thế giới hỗn độn đại biểu quyền uy và thực lực, mỗi khi có cường giả thế giới hỗn độn đi ra, sẽ làm các thế giới thấp hơn chấn động.

Tám đại gia tộc này theo thứ tự là Hoàng gia, Phong gia, Đường gia, Lôi gia, Lý gia, Băng gia, Hỏa gia, Mộc gia, mỗi một gia tộc đều nằm trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, có thực lực bất phàm, bàng quan, ngạo thế thiên địa, chính là tồn tại trong truyền thuyết, thế giới bên ngoài căn bản không thể gặp bọn họ, nhưng mỗi người đều biết tám đại gia tộc này rất khủng khiếp.

Mười thế lực này, so với tám đại gia tộc thì nhiều người quen thuộc hơn, chính là hai đại liên minh, hai đại liên minh theo thứ tự là Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh.

Nhưng bất đồng là Chiến Thiên Liên Minh dùng mở mang bờ cõi, dũng mãnh hiếu chiến, khống chế thế giới các nơi, hung danh lan xa, cung có thực lực mạnh nhất Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, mà Vạn Thiên Liên Minh tuy cũng là liên minh, nhưng mà khác với Chiến Thiên Liên Minh, Vạn Thiên Liên Minh chỉ kinh thương, thậm chí là không nhúng tay vào ân oán bên ngoài.

Chiến Thiên Liên Minh do rất nhiều thế lực lớn nhỏ ngưng tụ mà thành, không phục theo Chiến Thiên Liên Minh, không phải bị chinh phục thì bị tiêu diệt, mà Vạn Thiên Liên Minh do vô số thương hội tạo thành, chuyên môn buôn bán linh dược, khôi lỗi tọa giá… Các loại thương phẩm khác, chỉ cần nơi có người sẽ có người Vạn Thiên Liên Minh.

Có thể sánh vai với Chiến Thiên Liên Minh, cũng đủ thấy Vạn Thiên Liên Minh bất phàm, tuy Vạn Thiên Liên Minh chỉ kinh thương, nhưng không có người nào hoài nghi thực lực của nó, Vạn Thiên Liên Minh đứng vững không ngã, ngay cả Chiến Thiên Liên Minh cũng không dám đụng, sau lưng nó không chỉ có tài phú kinh người chèo chống, không có thực lực tuyệt đối chèo chống sao đứng vững được?

Chỉ là đọc tin tức trong Thải Hồng điện đã tiêu hao một ngày, Lục Thiếu Du tốn không ít thời gian, hắn hiểu quá ít về ba ngàn đại thế giới, nhưng cũng không phải không biết gì như lúc trước.