Mục Thần Ký[C]

Tác giả:Trạch Trư
Nguồn:Tàng Thư Viện
Trạng thái:Hoàn Thành

Đại Khư tổ huấn đã nói rõ, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài.

Đại Khư Tàn Lão Thôn, một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ sống, đặt tên Tần Mục, tân tân khổ khổ nuôi hắn trưởng thành. Một ngày kia bóng đem buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục bước ra khỏi nhà…

Làn gió xuất bên trong phản phái lại bắt đầu nhộn nhạo!

Người mù nói với hắn.

Tần Mục quật khởi ngay tại con đường phản phái!

– Hệ thống tu luyện

+ Bảy đại thần tàng

Linh Thai – Ngũ Diệu – Lục Hợp – Thất Tinh – Thiên Nhân – Sinh Tử – Thần Kiều

+ Linh Thể

Thanh Long linh thể – Bạch Hổ linh thể – Chu Tước linh thể – Huyền Vũ linh thể – Phàm thể – Bá thể