Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 4103 Cấp độ Hóa Hồng

Một đại thế giới người có tu vị Hóa Hồng Cảnh là không ít, nhưng nghĩ tới sinh linh của một đại thế giới đâu chỉ hàng tỉ, vô số hàng tỉ sinh linh mới xuất hiện một đám cường giả Hóa Hồng Cảnh, từ đó có thể thấy thưa thớt cỡ nào.

Trong ba ngàn đại thế giới, Hóa Hồng Cảnh cũng không nhiều.

Nhưng mà cũng không thể phủ nhận, Hóa Hồng Cảnh rất khó xuất hiện cùng một chỗ quá đông..

Kỷ Đại Yên Đại nhìn Lục Thiếu Du, tiếp tục nói:

– Hóa Hồng Cảnh, trong hàng tỉ tỉ sinh linh đã là tầng thứ tối cao, đại biểu thực lực đỉnh phong của ba ngàn đại thế giới.

– Đương nhiên, không phải mỗi một Hóa Hồng Cảnh đều có thực lực như nhau. Thân là Hóa Hồng Cảnh, dưới tình huống bình thường đều trường tồn thiên địa, sẽ bất hủ.

– Trong thời gian dài tất cả Hóa Hồng Cảnh đều nghĩ có một ngày sẽ đặt chân cảnh giới Hư Vô Cảnh trong truyền thuyết..

– Hư Vô Cảnh mới là vĩnh hằng bất diệt chân chính, chỉ tiếc Hư Vô Cảnh là mong muốn không thành của sinh linh, là cấp độ trong truyền thuyết.

Vừa dứt lời, Kỷ Đại Yên Đại cảm thán, thân là Hóa Hồng Cảnh, hắn có tự ngạo của mình, mỗi một Hóa Hồng Cảnh đều là thế hệ phong hoa tuyệt đại trong hàng tỉ tỉ sinh linh.

Nhưng lúc này, Kỷ Đại Yên Đại nói tới ba chữ Hư Vô Cảnh lại sinh kính sợ.

Cấp độ này không thể thành, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hàng tỉ tỉ sinh linh ai có thể bước vào Hư Vô Cảnh vĩnh hằng bất diệt chân chính.

Lục Thiếu Du do dự một lát, hỏi Kỷ Đại Yên Đại:

– Hư vô cảnh, khó thành sao, chẳng lẽ theo như đồn đãi những đại năng dung hợp hỗn độn chi nguyên không đạt tới sao?

Kỷ Đại Yên Đại ngạc nhiên nhìn qua Lục Thiếu Du.

– Lục soái biết thế giới hỗn độn bổn nguyên, thật không tầm thường, cho dù là ta cũng chỉ nghe gia sư ngẫu nhiên nhắc tới mà thôi.

Tiếng nói dừng lại, tuy có nghi hoặc, Kỷ Đại Yên Đại cũng không hỏi nhiều, hắn nói:

– Những viễn cổ đại năng có thể dung hợp thế giới hỗn độn bổn nguyên tự nhiên có thể tiến vào Hư Vô Cảnh trong truyền thuyết, nhưng mà nghe nói các viễn cổ đại năng này không xuất hiện nữa, thậm chí sống hay chết cũng không ai biết.

Dừng một lát hút thuốc, Kỷ Đại Yên Đại tiếp tục nói:

– Ở giữa thiên địa còn có một cách nói, nói là những viễn cổ đại năng dung hợp bổn nguyên, lúc tiến vào Hư Vô Cảnh đã hóa thành hư vô, tương dung với đại thế giới, từ đó về sau, thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng, viễn cổ đại năng chính là thế giới hỗn độn.

– Không thể nào.

Lục Thiếu Du nghe vậy hít sâu một hơi.

Kỷ Đại Yên Đại hút thuốc, nói:

– Về phần nguyên nhân thật sự là gì, vậy không có ai biết, có bao nhiêu thực lực, biết rõ bao nhiêu chuyện, tuy ta đã là Hóa Hồng Cảnh, nhưng mà Hóa Hồng Cảnh cũng có phân chia với nhau, kỳ thật thực lực cách biệt một trời một vực, có chút chuyện ta hoàn toàn không biết.

Lục Thiếu Du gật gật đầu, vấn đề Hư Vô Cảnh, trừ khi tiếp xúc tới tầng thứ kia, bằng không sẽ không biết.

Kỷ Đại Yên Đại nhìn qua Lục Thiếu Du, hắn tươi cười, nói:

– Hư Vô Cảnh với chúng ta còn xa mới chạm tới, đặc biệt là với ta mà nói, mong muốn mà không thể thành. Lục soái chân lý Niết Bàn, có lẽ sau này có thể đột phá gông cùm thiên địa, đặt chân cấp độ trong truyền thuyết kia.

– Con đường tu luyện, thiên phú là một chuyện, kỳ ngộ là một chuyện, chính mình tôi luyện là một chuyện, nhưng mà có thể đi tới cuối cùng hay không, không ai nói rõ.

Lục Thiếu Du cảm thán, con đường tu luyện, thiên phú, kỳ ngộ, tôi luyện đều trọng yếu, thậm chí chiếm cứ tuyệt đối chính là vận khí, ai đi tới cuối cùng còn chưa biết.

Kỷ Đại Yên Đại gật gật đầu, cũng ngạc nhiên khi thấy Lục Thiếu Du nói như vậy, hắn tiếp tục nói:

– Trước mắt mà nói, trừ những viễn cổ đại năng mang thế giới hỗn độn bổn nguyên ra, Hóa Hồng Cảnh đã là tầng thứ cao nhất mà sinh linh đạt tới, cũng đại biểu cấp độ cao nhất trong ba ngàn đại thế giới.

– Thân là Hóa Hồng Cảnh, trong tình huống bình thường, ai cũng có thể trường tồn cổ kim, ai cũng nghĩ sẽ đặt chân cảnh giới trong truyền thuyết, vì vĩnh sinh và thực lực tăng cao hơn.

– Cho nên Hóa Hồng Cảnh và Tuyên Cổ Cảnh, Niết Bàn Cảnh, Đại Đạo Cảnh, Thông Thiên Cảnh không cùng cấp độ, trong thời gian dài người cấp độ Hóa Hồng Cảnh cũng có phân chia, đều mong một ngày đặt chân tới Hư Vô Cảnh trong truyền thuyết.

– Hóa Hồng Cảnh có bao nhiêu giai?

Lục Thiếu Du nghe vậy, hỏi Kỷ Đại Yên Đại.

Kỷ Đại Yên Đại mỉm cười, nói:

– Đến cấp độ Hóa Hồng Cảnh này, đối với tu luyện muốn tăng lên một tầng, tuy nguyên lực cũng không thể thiếu, nhưng tiếp tục đột phá lên cao hơn, như vậy phải thể hiện trên áo nghĩa.

– Trong thời gian dài, Hư Vô Cảnh là mong ước không thể đạt được, vạn vật sinh linh căn bản khó bước vào cấp độ này, cho nên thời gian dài tạo thành rất nhiều phân chia cấp độ trong Hóa Hồng Cảnh.

– Cho nên không phải mỗi một Hóa Hồng Cảnh đều có tu vị thực lực như nhau, khác biệt như trời và đất. Thậm chí khác biệt trong đó còn khó vượt qua như Phá Giới Cảnh bước vào Hóa Hồng Cảnh, khó có thể vượt qua được!

Hơi ngưng lại, Kỷ Đại Yên Đại tiếp tục nói:

– Bởi vậy Hóa Hồng Cảnh không phân thành giai, mà chia làm nguyên, từ nhất nguyên Hóa Hồng tới cửu nguyên Hóa Hồng.

– Nhất nguyên Hóa Hồng tới cửu nguyên Hóa Hồng.

Lục Thiếu Du chấn động, tầng thứ này quá nhiều, sợ rằng nhất nguyên Hóa Hồng tới cửu nguyên Hóa Hồng đều gọi là Hóa Hồng Cảnh, nhưng mà nhất nguyên Hóa Hồng và cửu nguyên Hóa Hồng khác biệt còn lớn hơn cả Phá Giới Cảnh và Hóa Hồng Cảnh.

– Hóa Hồng Cảnh chia làm cửu nguyên, nhất nguyên Hóa Hồng đến tam nguyên Hóa Hồng gọi là Xúc Hồng Hóa Hồng.

– Tứ nguyên Hóa Hồng tới lục nguyên Hóa Hồng lại gọi là Siêu Phàm Hóa Hồng.

– Thất nguyên Hóa Hồng đến cửu nguyên Hoa Hồng gọi là Viên Mãn Hóa Hồng.

Kỷ Đại Yên Đại lại nói:

– Xúc Hồng Hóa Hồng, Siêu Phàm Hóa Hồng, Viên Mãn Hóa Hồng là ba cảnh giới đại khái, trong đó lại chia nhỏ, trong đó chia làm ba cảnh giới nhỏ, ví dụ như ta và Hạo Thần, còn có Phượng Viêm bị ngươi làm trọng thương vài ngày trước, nghiêm khắc mà nói là nhất nguyên Hóa Hồng Xúc Hồng Hóa Hồng.

– Xúc Hồng Hóa Hồng, Siêu Phàm Hóa Hồng, Viên Mãn Hóa Hồng, tiểu, trung đại!

Lục Thiếu Du nghe vậy, nhíu mày, nói:

– Nhị nguyên Hóa Hồng có thể xưng là Nhị Nguyên Trung Xúc Hồng. Tam nguyên Hóa Hồng gọi là Đại Xúc Hồng, từ đó cứ suy ra.

– Không sai!

Kỷ Đại Yên Đại gật gật đầu, nói:

– Hóa Hồng Cảnh mỗi một tầng thực lực chênh lệch rất lớn, thậm chí là tầng tầng điệp gia.

– Nhất nguyên Tiểu Xúc Hồng Hóa Hồng cảnh và nhị nguyên Trung Xúc Hồng là cái hào rộng, cái hào này còn lớn hơn cả Phá Giới Cảnh đột phá tiểu Xúc Hồng Hóa Hồng rất nhiều.

– Ví dụ như Phượng Viêm, ví dụ như Hạo Thần, ví dụ như ta, chúng ta lúc còn trẻ nói tự phụ một ít, đó là thế hệ phong hoa tuyệt đại.

– Nhưng bây giờ chúng ta chỉ dừng lại ở nhất nguyên Tiểu Xúc Hồng Hóa Hồng, muốn đột phá nhị nguyên Trung Xúc Hồng khó như lên trời, đã mấy ngàn năm qua vẫn không chạm tới.