Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 4104 Hồng Kiếp

Dứt lời, Kỷ Đại Yên Đại cảm thán, hắn buồn bực khó chịu.

– Hóa Hồng Cảnh, đúng là khó đột phá.

Lục Thiếu Du nghe vậy cũng thở dài, có thể đặt chân Hóa Hồng Cảnh không ai không phải thế hệ phong hoa tuyệt đại, nhưng đến Hóa Hồng Cảnh đột phá khó hơn lên trời, Hóa Hồng Cảnh khó có thể đột phá.

Kỷ Đại Yên Đại thu hồi cảm thán, tiếp tục nói:

– Hóa Hồng Cảnh khó có thể đột phá, không chỉ vì lĩnh ngộ áo nghĩa, đồng thời cũng có quan hệ tuyệt đối với thiên phú bản thân, mà loại thiên phú này tiên thiên thiên phú rất trọng yếu, trong tiên thiên thiên phú chiếm địa vị tuyệt đối.

Lục Thiếu Du nghe vậy, nghi hoặc hỏi:

– Cái gì gọi là tiên thiên thiên phú?

– Tiên thiên thiên phú chính là được thiên địa chiếu cố, tiên thiên thiên phú đại khái chia làm ba loại, loại thứ nhất, linh vật trời sinh, thiên phú bẩm sinh. Loại thứ hai, cổ tộc, trong người cổ tộc, đặc biệt là người nổi bật trong cổ tộc bẩm sinh đã có tiên thiên thiên phú.

Kỷ Đại Yên Đại nói.

Nghe vậy Lục Thiếu Du gật đầu, ngược lại hắn dễ hiểu hơn, linh vật trời sinh và cổ tộc dù thế nào cũng có tiên thiên thiên phú, được thiên địa chiếu cố, hiện tại Lục gia cũng xem như cổ tộc, giống như Linh Vũ thế giới Độc Cô gia, Bắc Cung gia cũng được xem là cổ tộc.

– Loại thứ ba là sao?

Lục Thiếu Du hỏi Kỷ Đại Yên Đại.

Kỷ Đại Yên Đại nghe xong, nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt chấn động, thở dài, nói:

– Loại thứ ba chính là đại thừa Niết Bàn, đây là điểm khác biệt chính thức giữa đại thừa Niết Bàn và tiểu thừa Niết Bàn.

– Đại thừa Niết Bàn cần trải qua Niết Bàn kiếp, vượt qua sẽ được thiên địa thừa nhận, được thiên địa chiếu cố, bởi vậy xem như tiên thiên thiên phú. Đại thừa Niết Bàn người đặt chân càng cao, thành tựu ngày sau càng bất phàm.

– Thì ra là thế.

Lục Thiếu Du không nghĩ tới đại thừa Niết Bàn có chỗ tốt khi đạt tới Hóa Hồng Cảnh, nói:

– Không biết tiên thiên thiên phú trong Hóa Hồng Cảnh có chỗ tốt gì?

– Chỗ tốt này một đi không trở lại.

Kỷ Đại Yên Đại thở dài:

– Thệ hệ phong hoa tuyệt đại đặt chân Hóa Hồng Cảnh, nếu tu vị bình thường đặt chân Hóa Hồng Cảnh, chỉ có dùng ở cấp độ Xúc Hồng Hóa Hồng, muốn đặt chân Siêu Phàm Hóa Hồng cần phải độ hồng kiếp!

– Độ hồng kiếp?

Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn lần đầu tiên nghe thấy hồng kiếp!

– Đúng vậy, độ hồng kiếp!

Kỷ Đại Yên Đại gật gật đầu, lập tức nói:

– Hồng kiếp cũng giống đại thừa Niết Bàn độ Niết Bàn kiếp, động tĩnh không lớn như thế, nhưng mà hung hiểm tăng lên khủng khiếp.

– Nhưng mà một khi hồng kiếp thất bại, nhẹ thì thực lực đại tổn, không còn khả năng đột phá. Nặng thì nguyên đan linh hồn ảnh hưởng cực lớn, trở thành phế nhân cũng có khả năng, thậm chí trực tiếp bị hồng kiếp đánh thần hồn câu diệt cũng có xảy ra.

– Hồng kiếp một tầng lớn hơn một tầng, thậm chí có tên xui xẻo, đột phá đến nhị nguyên Trung Xúc Hồng hoặc là tam nguyên Đại Xúc Hồng sẽ gặp phải hồng kiếp, không thể bảo là không gặp xui.

Kỷ Đại Yên Đại thở dài, lập tức kính sợ trong lòng, hắn về sau nếu có cơ hội đặt chân Siêu Phàm Hóa Hồng cần trải qua hồng kiếp, tâm thần của hắn hoảng hốt.

– Hóa Hồng Cảnh, thật sự khủng bố.

Lục Thiếu Du nghe xong cũng nổi da gà, lúc trước trải qua vô thượng lôi kiếp, Vô Lượng Tịch Diệt Đại Lôi Kiếp còn có Đại Thừa Diệt Thế Tinh Thần Kiếp, đó là hung hiểm cửu tử nhất sinh, hiện tại Lục Thiếu Du vẫn sợ hãi đấy.

– Ngươi khủng bố cái gì, đối với ngươi mà nói không có chút ảnh hưởng gì cả.

Nghe Lục Thiếu Du nói thế, Kỷ Đại Yên Đại trừng Lục Thiếu Du, nói:

– Người mang tiên thiên thiên phú, tộc nhân cổ tộc huyết thống trực hệ có thể trực tiếp đạt tới lục nguyên Đại Siêu Phàm Hóa Hồng mà không cần độ kiếp.

– Linh vật trời sinh thân ngừi, trực tiếp đến thất nguyên tiểu Viên Mãn Hóa Hồng cảnh không cần độ hồng kiếp, ít đi nguy hiểm hồng kiếp, tự nhiên tăng lên càng mạnh.

– Còn có chỗ tốt cỡ này?

Lục Thiếu Du sợ hãi thán phục.

Đặc biệt là linh vật trời sinh, vô thượng Niết Bàn cùng vô lượng Niết Bàn kiếp bỏ qua, ngay cả dưới thất nguyên tiểu Viên Mãn Hóa Hồng cũng không cần độ, không có hồng kiếp ngăn cản, tu vị thực lực sẽ rất mạnh.

Kỷ Đại Yên Đại tiếp tục đến:

– Trừ linh vật trời sinh và cổ tộc ra, thân là đại thừa Niết Bàn vô thượng Niết Bàn sẽ giống như linh vật trời sinh, cũng có thể trực tiếp đạt tới thất nguyên Tiểu Viên Mãn Hóa Hồng mà không cần độ kiếp.

– Cái gì?

Ánh mắt Lục Thiếu Du kinh ngạc, không nghĩ tới vô thượng Niết Bàn lại được thiên địa chiếu cố như vậy, nói:

– Vô thượng Niết Bàn người dĩ nhiên có thể mạnh hơn cả cổ tộc?

– Đó là đương nhiên, những cổ tộc kia dựa vào tổ tiên phù hộ, đến bây giờ đã sớm không thể sánh bằng những tổ tiên thôn thiên triệt địa kia, nhưng mà vẫn có thể ngạo nghễ trong thiên địa.

Kỷ Đại Yên Đại cười nói:

– Mà vô thượng Niết Bàn, thế hệ đỉnh phong của cổ tộc khó đạt tới. Cho nên vô thượng Niết Bàn đã bị thiên địa chiếu cố cao hơn cổ tộc cũng không kỳ quái, chớ xem thường đại thừa Niết Bàn. Đương nhiên, nếu cổ tộc có người đạt tới vô thượng Niết Bàn, cũng có thể đạt tới thất nguyên Tiểu Viên Mãn Hóa Hồng mà không cần độ hồng kiếp!

Kỷ Đại Yên Đại nói.

– Thật sự đủ chiếu cố.

Lục Thiếu Du sợ hãi thán phục, lập tức chờ mong nhìn qua Kỷ Đại Yên Đại, nói:

– Còn vô lượng Niết Bàn và chân lý Niết Bàn thì sao?

Kỷ Đại Yên Đại nói:

– Đại thừa Niết Bàn vô lượng Niết Bàn trực tiếp đến bát nguyên Trung Viên Mãn Hóa Hồng không cần độ kiếp.

Vừa dứt lời, Kỷ Đại Yên Đại ngừng lại, lập tức hít sâu một hơi.

Hô!

Lục Thiếu Du ánh mắt chờ mong nhìn qua Kỷ Đại Yên Đại, hỏi:

– Còn chân lý Niết Bàn thì sao?

Kỷ Đại Yên Đại nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt mang theo rung động, thật lâu sau mới nói:

– Chân lý Niết Bàn không bị hồng kiếp ngăn cản, một đường bình thản, chân lý Niết Bàn nhất định có cơ hội tiếp xúc Hư Vô Cảnh trong truyền thuyết.

– Còn có chỗ tốt và tiện nghi lớn như vậy?

Lục Thiếu Du nghe xong liền khiếp sợ, lập tức cười hắc hắc, lần đâu tiên hắn có cảm giác chiếm tiện nghi, chính mình dĩ nhiên còn bỏ qua cổ tộc và linh vật trời sinh ra sau đầu.

– Ngươi cho rằng chân lý Niết Bàn đi đầy đất sao, trong thiên địa có người nào xuất hiện sẽ rung động trời xanh, chấn động ba ngàn đại thế giới, vượt qua đại kiếp nạn khủng khiếp của Đại Thừa Diệt Thế Tinh Thần Kiếp đã được thiên địa tán thành lớn nhất, hồng kiếp không tồn tại.

Kỷ Đại Yên Đại thở dài, nói:

– Nhưng mà tiên thiên thiên phú chỉ là một phần trong đó, có thiên phú cực lớn chưa chắc vượt qua người khác.

Hơi dừng lại, hít một hơi, Kỷ Đại Yên Đại tiếp tục nói:

– Ví dụ như cổ tộc huyết mạch trực hệ đều có thể đạt tới lục nguyên Đại Siêu Phàm Hóa Hồng, đến thất nguyên Tiểu Viên Mãn Hóa Hồng mới nghênh đón hồng kiếp đầu tiên.

– Nhưng cũng không đại biểu tất cả huyết mạch trực hệ đều có thể đạt tới thất nguyên Tiểu Viên Mãn Hóa Hồng.